Υπηρεσίες

 • Στεγανοποίηση

  Με τον όρο στεγανοποίηση εννοείται η προστασία των επιφανειών από την υγρασία και την αποτροπή βίαιης εισροής νερού στον εκάστοτε χώρο.Η εταιρία μας εφαρμόζει συστήματα στεγανοποίησης σε πλήθος δομικών κατασκευών όπως:

    Στεγανολεκάνες
    Τοιχεία υπογείων
    Δεξαμενές
    Πισίνες
    Δώματα & βεράντες
    Μεταλλικές οροφές κτιρίων

 • Θερμομόνωση

  Με τον όρο θερμομόνωση χαρακτιρίζεται κάθε μέτρο το οποίο λαμβάνεται με σκοπό τη μείωση της μεταφοράς θερμότητας.Αυτή επιτυγχάνεται με διάφορες μεθόδους και διαδικασίες διάταξης των θερμομονωτικών υλικών, αποσκοπώντας στην σωστή ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου.

    Δώματα
    Μεταλλικές οροφές και κατασκευές
    Θερμοπροσώψεις
    Τοιχία

 • Φυτεμένο δώμα

  Η ιδέα των φυτεμένων δωμάτων, κερδίζει συνεχώς έδαφος τόσο σε κοινονικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και αποτελούν κύρια επιλογή στα αστικά κέντρα στα οποία λειτουργούν ως φίλτρα και πνεύμονες στον αστικό ιστό. Επιπροσθέτως η ενεργειακή αναβάθμιση της εκάστωστε κατασκευής συνδέεται και με την άυξηση της αντικειμενική αξία του κτιρίου.

Insulations.gr Επειδή ο καιρός είναι απρόβλεπτος
 • Μονώσεις παντώς τύπου

 • Στεγανοποίηση

 • Θερμομόνωση

 • Θερμοπροσώψεις

 • Στεγανολεκάνες

 • Δεξαμενές

 • Πισίνες

 • Δώματα & βεράντες

 • Μεταλλικές οροφές και κατασκευές

 • Φυτεμένο δώμα

 • Εφαρμογές Ασφαλτόπανων

 • Βιομηχανικά Δάπεδα