Υλικά

  Η σημασία, η αναγκαιότητα και η κρισιμότητα των υλικών ταυτίζεται με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε δομικής κατασκευής. Στην εποχή των σύνθετων υλικών και της νανοτεχνολογίας, η εταιρίας μας εντάσσει κάθε νέο προιόν το οποίο παρουσιάζει βελτιομένες ιδιότητες και καλυτερη συμπεριφορά προκειμένου να καλύπτεται οποιαδοίποτε κατασκευαστική ανάγκη.

 

  Το πλαίσιο διαχείρης των υλικών είναι ευρή και αφορά: ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, στεγανωτικές μεμβράνες PVC, PE, FPO, HPDE, στεγανωτικά επιχρήσματα με πρόσμικτα βελτιωτικά, βερνίκια αδιαβροχοποίησης, σφραγιστικά υλικά, θερμομονωτικά υλικά, καθώς και κάθε είδος επαλειφόμενου υλικού. Η επιλογή γίνεται πάντα με κριτίριο την ποιότητα και τις ανάγκες του έργου, προσεγγίζοντας έτσι την κατασκευαστική αριστεία.

 

Χ. Γ. Τάτσιος

BSc in Material Science, University of Patrai

BSc in Business Administration, City University of Seattle

  • brand-img
  • brand-img
  • brand-img
  • brand-img
  • brand-img
  • brand-img
  • brand-img